Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
24. října 2020 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí


Ca' Mia se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Ca' Mia a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Ca' Mia souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Ca' Mia shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Ca' Mia také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Ca' Mia automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Ca' Mia využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Ca' Mia.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Ca' Mia, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Ca' Mia nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Ca' Mia doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Ca' Mia. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Ca' Mia nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Ca' Mia a rodinu webů Ca' Mia.

Použití osobních informací

Ca' Mia shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Ca' Mia a k poskytování služeb, o které jste požádali. Ca' Mia také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Ca' Mia a jeho přidružených částí. Ca' Mia vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Ca' Mia neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Ca' Mia Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Ca' Mia může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Ca' Mia a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Ca' Mia nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Ca' Mia udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Ca' Mia za účelem zjištění, jaké služby Ca' Mia jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Ca' Mia, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Ca' Mia prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Ca' Mia nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Ca' Mia a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Ca' Mia nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Ca' Mia používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Ca' Mia nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Ca' Mia, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Ca' Mia nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Ca' Mia zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Ca' Mia uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Ca' Mia vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Ca' Mia nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Ca' Mia na adrese exidor.manzone@yahoo.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation